Odvetniška pisarna Vodičar

Odvetniška pisarna Vodičar izvaja odvetniško svetovanje in zastopanje na področju varstva človekovih pravic, gospodarskega prava, civilnega prava, delovnega prava, kazenskega prava in upravnega prava ter na drugih področjih, kjer je potrebno pravno in sodno varstvo. Odvetniško svetovanje poteka po sistemu predhodnega naročanja.

odvetnik dr. Aleš Vodičar, LL.M., specialist civilnega prava

član Odvetniške Zbornice Slovenije

2012 – s strani Odvetniške zbornice podeljen naziv odvetnik specialist civilnega prava

2009 – pridobil akademski naziv asistent civilnega prava

2007 – kot štipendist nemške akademske fundacije – Deutsche Akademische Austauschdienst – DAAD doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Augsburgu v Nemčiji

tema doktorske naloge: “Schadensersatz bei Vertragsverletzungen” – Odškodninski zahtevki zaradi kršitev pogodb (primerjava Nemčija, Slovenija, Hrvaška, BIH, Srbija)

2005-2008 – zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin (odvetniška pisarna)

2004 – kot štipendist Banke Slovenije magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Augsburgu

naslov naloge: “Schadensersatz gem. § 284 BGB” (odškodninski zahtevek na podlagi 284. člena nemškega civilnega zakonika)

2002-2005 – zaposlen na Višjem sodišču v Ljubljani

2002 – diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

naslov diplomske naloge: Odprto sojenje (primerjalni vidik Slovenija, Anglija in Nemčija)

Objave/recenzije:

 • Odziv na ločeno mnenje sodnika Marka Šorlija k odločbi US RS št. U-I-79/20, Pravna praksa 2021/24-25
 • Ali je 4. stavek drugega odstavka 38.c člena ZIZ v skladu s 23. členom Ustave?, Pravna praksa 2020/49-50
 • Najemna pogodba, sklenjena 1. januarja za eno leto, se lahko izteče 5. januarja naslednje leto, Pravna praksa 2020/35
 • Poslovni najem v času višje sile, TFL Glasnik, 2020/12
 • Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika, Uradni list Republike Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018 (avtor in področni recenzent)
 • Zavarovalniška goljufija, Pravna praksa 2018/19
 • Prepovedana tvorba živih bitij v KZ-1, Odvetnik, št. 4 (82) – 2017 (soavtor)
 • Obveznost plačila provizije pri pogodbi o posredovanju nepremičnine, Pravna praksa 2011/3
 • Schadensersatz bei Vertragsverletzungen (Eine Rechtsvergleichende Betrachtung des deutschen Rechts und der Rechtsordnung der Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens), Verlag Dr. Kovač, 2008
 • Odprto sojenje, Podjetje in delo, Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, 2004/ 3-4
 • Skrbnost dobrega gospodarja – ekonomska analiza, Pravna praksa 2002/7

Kontaktni jeziki: angleški, nemški, hrvaški, srbski, francoski in italijanski jezik.

odvetniška pisarna – področje dela

odvetniška pisarna Vodičar

Odvetniška pisarna Vodičar, d.o.o.

Cigaletova 7, 1000 Ljubljana

tel: +386 (0)1 232-15-10; fax: +386 (0)1 232 15 17
gsm: +386 (0)31 338-581
e-pošta: info@vodicar.si